* Nhận Vip Code 1 triệu

Tiếp theo

Tiếp theo

Ghi danh thỉnh vip code

Tổng ghi danh

984673

 • 5.000 ghi danh

  Code 100 bài hát thiếu nhi.

 • 10.000 ghi danh

  Code 200 bài hát thiếu nhi.

 • 15.000 ghi danh

  Code 300 bài hát thiếu nhi.

* Code sẽ được trao tặng qua tin nhắn SMS vào ngày chính thức ra mắt

Tiếp theo

NHẬP MA THAM CHIẾN CÙNG IDOL SOAN THI

 • NGÀY - GIỜ

  10/11/2017 - 11h00-13h00

  10/11/2017 - 11h00-13h00

  10/11/2017 - 11h00-13h00

  10/11/2017 - 11h00-13h00

  10/11/2017 - 11h00-13h00

 • NỘI DUNG

  Review game

  Phát code

  Phát code

  Phát code

  Chơi game

Thí chủ cần hỗ trợ