• Nhân vật

  Biến hình tấn công bỏ qua phòng thủ. Nộ Biến Thân quét sạch kẻ thù trong chớp mắt.

  Xem chi tiết
 • Đồng Hành

  Cùng tối đa 3 Hộ Vệ, mỗi Hộ Vệ mang những thiên phú khác nhau, cùng các thời trang khác nhau là một trong các điểm đặc sắc nhất.

  Xem chi tiết
 • Thần Binh

  Long Mạch gồm bộ các ký năng đặc biệt khác nhau, nhất là Cuồng Lôi Nộ với sức sát thương cực lớn trong phạm vi rộng.

  Xem chi tiết
 • Cánh

  Cùng tối đa 3 Hộ Vệ, mỗi Hộ Vệ mang những thiên phú khác nhau, cùng các thời trang khác nhau là một trong các điểm đặc sắc nhất.

  Xem chi tiết