• Thần binh

  Biến hình tấn công bỏ qua phòng thủ. Nộ Biến Thân quét sạch kẻ thù trong chớp mắt.

  Xem chi tiết
 • Tiên sủng

  Cùng tối đa 3 Hộ Vệ, mỗi Hộ Vệ mang những thiên phú khác nhau, cùng các thời trang khác nhau là một trong các điểm đặc sắc nhất.

  Xem chi tiết
 • Cánh

  Long Mạch gồm bộ các ký năng đặc biệt khác nhau, nhất là Cuồng Lôi Nộ với sức sát thương cực lớn trong phạm vi rộng.

  Xem chi tiết
 • Thú cưỡi

  Cùng tối đa 3 Hộ Vệ, mỗi Hộ Vệ mang những thiên phú khác nhau, cùng các thời trang khác nhau là một trong các điểm đặc sắc nhất.

  Xem chi tiết